ธนาคารแห่งประเทศไทย จับมือ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และเครือซีพี เตรียมแพร่รายการ “Fin.ดี มีตังค์” ส่องแนวคิดนักศึกษาอาชีวะศึกษาในการสร้างตัวทางการเงิน

2 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าธนาคารฯ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการ Fin.ดี We Can Do ขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเรียนรู้แนวทางในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการการเงิน

โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยนอกจากนักศึกษาจะเรียนรู้วินัยทางการเงินและการพัฒนาธุรกิจแล้ว ยังปรากฏว่าสถาบันอาชีวะเริ่มบรรจุเรื่องการเงินและธุรกิจเข้าในการเรียนการสอน
“โครงการ Fin.ดี We Can Do เปรียบเหมือนพื้นที่แห่งจินตนาการให้เยาวชนชาวอาขีวะได้ทดลองคิดและออกแบบวิธีการนำความรู้ทางการเงินไปใช้ในชีวิตจริง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็งแก่เพื่อน ๆ ในวิทยาลัยและขยายผลสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิดผลงานของคนอาชีวะ เพื่อคนอาชีวะ”


นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่าปิดทองหลังพระ ฯมีความยินดีที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ เพราะคาดว่าจะมีส่วนกระตุ้นให้เยาวชนมีความตระหนักรู้ทางการเงิน สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงย้ำให้ระมัดระวังเรื่องการสร้างหนี้ ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของประเทศ

“ความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล เป็นหลักยึดสำคัญที่จะทำให้มีชีวิตที่ดี และการที่มีรายการ Fin.ดี มีตังค์ เกิดขึ้นมา จะทำให้โครงการของ ธปท.ที่ร่วมกับสถาบันอาชีวะศึกษาต่าง ๆ มีความสมบูรณ์ขึ้น เปิดให้ผู้ชมได้ติดตามเรื่องของเด็กอาชีวะและเรียนรู้การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริไปพร้อม ๆ กัน”


นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และประธานกรรมการ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่ากลุ่มทรูมีความยินดีสนับสนุนโครงการดังกล่าวนี้อย่างยิ่ง เพราะมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ฯ

“เรามีความร่วมมือกับปิดทองหลังพระฯ ในหลายพื้นที่และหลายกิจกรรม ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้และได้สร้างประโยชน์เป็นอย่างมาก รายการ Fin.ดี มีตังค์ นี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่ร่วมมือกัน แต่พิเศษที่เราขยับมาสนับสนุนกลุ่มเด็กอาชีวะซึ่งกำลังจะเป็นอนาคตสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ”

รายการ Fin.ดี มีตังค์ จัดเป็นรายการประเภทเรียลริตี้ ความยาวตอนละ 30 นาที จำนวน 12 ตอน ที่จะเผยชีวิตและแนวคิดของเด็กอาชีวะศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาคเหนือ-ใต้-อีสาน-และตะวันออกในการนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาตนเองอย่างน่าสนใจ โดยมีครูที่ปรึกษาและ ธปท. เป็นพี่เลี้ยง จะออกอากาศทาง true4u ช่อง 24 ทุกวันเสาร์เวลา 09.30 น เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ก.พ.นี้เป็นต้นไป และดูซ้ำได้ทุกวันศุกร์เวลา 09.30 น. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 ก.พ.นี้เป็นต้นไป