ภาคเอกชนพื้นที่ EEC เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง

2 กุมภาพันธ์ 2563