เบี่ยงแนว "ไฮสปีด" 70 กม. หลบท่อนํ้ามัน แทปไลน์ "สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา"

13 พฤษภาคม 2563

รฟท. เบี่ยงแนวไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา หลบท่อน้ำมัน แทปไลน์ ปักเพิ่มตอม่อ 76 ต้น ยาว 70 กม. หากรื้อย้ายไม่ทัน ส่งมอบต้นปีหน้า

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีแผนส่งมอบพื้นที่ ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) มูลค่า 2.2 แสนล้าน ระยะทาง 220 กิโลเมตร เฟสแรกช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 ให้แก่บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก เชื่อมสามสนามบิน จำกัด (กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร) หรือกลุ่ม CPH

ทั้งนี้ นอกจากผู้บุกรุกและผู้ถูกกระทบจากการเวนคืนแล้วยังมีผลกระทบการรื้อย้ายท่อส่งน้ำมันขนาดใหญ่ ของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) ในฐานะผู้เช่าที่ดินรฟท. ที่อยู่ในแนวเขตทางก่อสร้าง ไฮสปีดฯ ประมาณ 70 กิโลเมตร หากต้องรื้อย้าย หาพื้นที่วางท่อใหม่ เกรงว่าไม่ทันแผนส่งมอบพื้นที่ ทางออกต้องออกแบบเบี่ยงแนว หลบท่อส่งน้ำมัน เพิ่มต่อม่อ 76 ต้น โดยกลุ่มซีพีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ประมาณ 200-300 ล้านบาท

ขณะเฟส 2 ช่วง พญาไท-ดอนเมือง ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 1 มกราคม 2565 มีท่อส่งน้ำมันบริษัท ขนส่งนํ้ามันทางท่อ จำกัด (เอฟพีที) ต้องย้ายไปยังฝั่งตรงข้าม ค่าใช้จ่ายกว่า 100 ล้านบาท ส่วน ที่ดินมักกะสัน 150 ไร่ ส่งมอบพื้นที่ได้พร้อมกับเฟสแรก ภายในวันที่ 1 มกราคม 2564

สำหรับการบังคับใช้ พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เวนคืน พื้นที่ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ช่วงสนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอู่ตะเภา มีผลบังคับใช้ถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ 5 เดือน นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ขณะนี้อยู่ระหว่างปิดประกาศให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ และสำรวจโฉนดที่ดินเพื่อชดเชยกรรมสิทธิ์

แหล่งข่าวจากรฟท.ยืนยันว่า การรื้อย้ายสาธารณูปโภค ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด ที่น่าเป็นห่วงคือการเวนคืนหากยืดเยื้อมีการร้องศาลไม่ออกจากพื้นที่ เกรงว่าแผนส่งมอบพื้นที่อาจล่าช้าออกไป

ด้านคุณวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในส่วนการส่งมอบพื้นที่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน นั้น ขณะนี้ติดสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า เบื้องต้นอยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งคณะกรรมการเพื่อสรุปการเบิกจ่ายเงินของโครงการดังกล่าว

เนื่องจากมีการแก้ไขข้อมูลในระเบียบเพิ่มเติมให้อำนาจ รฟท.เป็นประธาน ตั้งคณะกรรมการส่งแผนทรัพย์สิน จากเดิมในระเบียบข้อกฎหมายระบุว่า การตั้งคณะกรรมการในการส่งแผนทรัพย์สินให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ดอีอีซี) เป็นประธาน ทั้งนี้ รฟท.ได้พิจารณาการจ่ายค่าชดเชยสำหรับผู้บุกรุกพื้นที่ในโครงการฯ แล้ว ราว 200 ล้านบาท

ปัจจุบันมีการสำรวจพื้นที่เวนคืนแล้ว โดยมีพื้นที่เวนคืน ราว 931 แปลง คาดว่าจะเริ่มกระบวนการเวนคืนที่ดินภายในกลางปี 2563 หลังจากนั้นจะเริ่มจ่ายเงินชดเชยสำหรับการเวนคืนที่ดินภายในปลายปี 2563

ส่วนพื้นที่ที่กลุ่มซีพีมีการขอขยายเขตทางเวนคืนเพิ่ม 5 จุด นั้น ขณะนี้รฟท.ยังไม่ได้พิจารณาการให้เวนคืนที่ดินเพิ่มเติม เนื่องจากกระบวนการการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมใช้ระยะเวลานาน ทั้งนี้ จะดำเนินการตามกระบวนการเวนคืนที่ดินตามแผนก่อน คาดว่าสามารถส่งมอบโครงการดังกล่าวให้กลุ่มซีพีได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่เซ็นสัญญาที่มา : หน้า 8 นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 10-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563