ผู้บริหารและเพื่อนพนักงานซีพีร่วม “แบ่งกัน ปันอิ่ม” แจกอาหารมื้อเย็นแก่ชาวชุมชนโรงเจมักกะสัน ปันน้ำในคนไทยไม่ทิ้งกัน

1 มิถุนายน 2563

ผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งนำโดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณวรณัน สุทธิโรจน์พัฒนา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านธุรการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด คุณชัญญรัช พีราวัชร ผู้จัดการทั่วไป คุณภุริปพัฒน์ ภัทรติมานนท์ รองผู้จัดการแผนกบริหารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ซีพีแรม จำกัด คุณสมบุญ แดงอร่าม ที่ปรึกษา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสำนักงานเขตราชเทวี พร้อมเพื่อนพนักงานชาวซีพี ร่วมกันแจกอาหารมื้อเย็นแก่ชาวชุมชนโรงเจมักกะสัน โดยมีประชาชนมาต่อแถวรอรับอาหารอย่างเป็นระเบียบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โครงการ “ซีพี แบ่งกัน ปันอิ่ม” เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมแจกอาหารมื้อเย็นให้แก่ชาวชุมชนรัชดา โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เช่น บริษัท ซีพี แรม จำกัด ที่ได้นำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม, ขนมปัง ซาลาเปา, บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด สนับสนุนข้าวตราฉัตร และ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อร่วมส่งมอบน้ำใจและความห่วงใยจากพวกเราชาวซีพีสู่ชุมชนในครั้งนี้ทั้งนี้ เครือฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตราชเทวี ในการนำอาหารเข้าไปแจกจ่ายให้ชาวชุมชน โดยมีการกำหนดมาตรการความปลอดภัย จัดระยะห่างในการต่อคิวรับอาหาร และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ณ จุดตรวจคัดกรอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวชุมชนทุกคนที่มารับอาหารต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

             คุณหงษ์ ตาทอง ประธานชุมชนโรงเจมักกะสัน (คนซ้าย) และ คุณสมบูรณ์ พิมพ์สัมฤทธิ์ เลขานุการกรรมการชุมชนโรงเจมักกะสัน (คนขวา) กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากที่ซีพียังห่วงใยชาวชุมชน มีน้ำใจมาแบ่งปันให้แก่พี่น้องในชุมชนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากในยามนี้ บางคนก็มีรายได้น้อย บางคนก็ไม่มีรายได้ ไม่ค่อยจะมีกินมากเท่าไร ซีพีมาแบ่งน้ำใจมาช่วยเหลือ ขอบคุณมากเลยครับที่มีน้ำใจต่อชาวชุมชนโรงเจมักกะสัน ผมเป็นตัวแทนของชาวชุมชน ขอขอบคุณชาวซีพีและคณะบริษัทซีพีที่มีน้ำใจมาช่วยชุมชนโรงเจมักกะสัน ขอบคุณมากครับ”

ด้าน คุณสมบุญ แดงอร่าม ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (คนขวา) กล่าวว่า รู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจแทนพี่น้องทั้ง 6 ชุมชนมักกะสัน ที่เครือซีพีและบริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน