เคียงข้างสังคมทุกโอกาส “ซีพี แบ่งกัน ปันอิ่ม” บรรเทาความเดือดร้อนชาวชุมชนนิคมรถไฟมักกะสัน

22 พฤษภาคม 2563

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19  ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ซึ่งชุมชนนิคมมักกะสัน อยู่ในซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) มีชาวบ้านอาศัยอยู่ราว 100 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในสถานประกอบการบันเทิงยามค่ำคืน และค้าขายหาบเร่  ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 เช่นกัน

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือกันในยามวิกฤติ  ผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย  คุณอรทัย อู่ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการค้าปลีกสมัยใหม่ คุณรมิดา ไชยมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านสื่อสารองค์กร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด คุณสุรีรัตน์  ทองอู๋ และคุณพงศกร มโนตรัยรัตน์ จากทีมงานบริหารภาพลักษณ์องค์กร  คุณสรวิช กองตาพันธ์ จากทีมงานสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพีแรม  และทีมงานสื่อสารองค์กรและความเชื่อมั่นสาธารณะ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ผศ.พงษ์พร สุดบรรทัด จาก Urban Action  และคุณสมบุญ แดงอร่าม ที่ปรึกษา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกันแจกอาหารมื้อเย็นแก่ชาวชุมชนคุณเอนก ศรีฎาบรรฑิต ผู้นำชุมชนนิคมมักกะสัน เล่าว่า “ชาวบ้านได้รับผลกระทบ บางคนตกงาน ถูกเลิกจ้าง อาชีพค้าขายก็ขายไม่ได้  เพราะส่วนใหญ่ค้าขายเวลากลางคืนบริเวณสุขุมวิทซอย 3-4 วิกฤตโควิดทำให้มีแต่คนขายไม่มีคนซื้อ และยังต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งการเยียวยาจากภาครัฐไม่ทั่วถึง มีเพียงเอกชนอย่างซีพีที่สนับสนุนกิจกรรม CSR เพื่อชุมชนมาตลอด มีการเข้ามาสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านด้วย ”

  “น้ำใจจากซีพีที่มอบให้แก่ชาวชุมชนนิคมมักกะสันในครั้งนี้ช่วยบรรเทาความยากลำบากท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ผมในนามตัวแทนของชุมชนขอกราบขอบคุณผู้บริหารซีพีเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือเกื้อกูลพวกเราในครั้งนี้”กิจกรรมในครั้งนี้ ซีพี แรม  สนับสนุนข้าวกล่อง (เมนูยอดฮิตผัดกระเพราะหมู่ และปลากผัดพริก ) พร้อมน้ำดื่ม ขนมปัง และซาลาเปา  ซีพี อินเตอร์เทรด สนับสนุนข้าวตราฉัตร และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม  เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของชาวชุมชน