โครงสร้างการบริหาร

คณะบริหาร

Ms. Hong Bo
Chief Executive Officer
Mr. Sarit Jinnasith
President
Mr. Thiti Nantapatsiri
Executive Advisor
Mr. William Harris
Chief Financial Officer
Mr. Huang Weiwei
Director of Operations
TOP