รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
จะเปลี่ยนชีวิตการเดินทางอย่างไร

 • ตรงเวลา : รถไฟวิ่งตรงเวลา ต้องการรักษาเวลา จึงไม่ต้องกลัวรถติด ในต่างประเทศ การบริหารจัดการรถไฟวัดกันเป็นวินาที ด้วยระบบอาณัติสัญญาณอัตโนมัติมาตรฐานโลก
 • คุ้มค่าพลังงาน : สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่ารถยนต์และเครื่องบินรวมกัน สิ้นเปลืองพลังงานน้อยมาก ทั้งยังใช้พลังงานสะอาด
 • ประสานเครือข่ายคมนาคม เชื่อมเมืองหลัก-เมืองรอง : เชื่อมระหว่างเมืองกับเมือง โดยเชื่อมเมืองหลักสู่เมืองรอง กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรอง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทั้งประเทศ รถแท็กซี่เมืองรอง สองแถว มอเตอร์ไซค์ รถรับจ้าง จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นหลายเท่า ธุรกิจอื่น ๆ เช่น ร้านอาหารจะได้รับอานิสงส์ไปด้วย
 • กระจายความแออัดจากกรุงเทพฯ : ภายใน 10 ปี ระยอง ชลบุรี จะมีความเจริญไม่ต่างจากกรุงเทพฯ เมื่อตลาดใหญ่ขึ้น จะมีการลงทุนมากขึ้น
 • ความปลอดภัยสูง : Autonomous Train แบบไม่มีคนขับ ด้วยระบบอาณัติสัญญาณ คนขับรถไฟประจำอยู่ในห้องคนขับเผื่อกรณีฉุกเฉิน
 • สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทย : การบริการ การบริหาร รวมถึงการบำรุงรักษาขบวนรถไฟ สถานี และเครือข่ายราง จะสร้างงานให้คนในประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งยังทำให้เกิดหลักสูตรใหม่ ๆ ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของไทย ทั้งระดับวิชาชีพและอุดมศึกษา ผ่านรูปแบบของ Technology Transfer
 • ธุรกรรมบนมือถือ : ผู้ใช้บริการสามารถทำทุกอย่างผ่านมือถือ เช่น จองตั๋ว เช็กเวลา
 • คิดแบบ Universal Design : ออกแบบรองรับผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างสะดวก
 • ใช้หลักปลอดภัยสูงสุด : Crisis Room บริหารงาน 24 ชั่วโมง ป้องกันเหตุ และตอบสนองว่องไว
 • ไม่สะดุดเวลาโดยสาร : ขณะนั่งรถไฟสามารถพักผ่อนหรือทำงานไปด้วยได้ ระบบรางมีแรงเสียดทานต่ำ ทำให้ไม่รู้สึกว่ากำลังเดินทางด้วยความเร็วหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • การท่องเที่ยวเติบโต : คนโดยสารมาก การจับจ่ายมากตาม การท่องเที่ยวเติบโตด้วย ตัวอย่างจากอิตาลี รถไฟความเร็วสูงทำให้รายได้เมืองท่องเที่ยวโตขึ้นหลายเท่า
 • เชื่อมโยงสู่ทุกภูมิภาค : หากรถไฟสามารถเชื่อมภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เหนือ ใต้ ออก ตก ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฮับอย่างแท้จริง
 • แอร์พอร์ตลิ้งค์ในรูปโฉมใหม่ : จะมีการพัฒนาบริการรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ เช่น การเพิ่มจำนวนขบวนรถ ที่จอดรถ ความถี่ในการวิ่ง
 • ไปสนามบินแบบไร้รอยต่อ : สามารถเชื่อมต่อกันหลายสนามบิน ช่วยกระจายนักท่องเที่ยวไปทุกสนามบิน และรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
 • ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก : โครงการนี้จับมือกับนานาชาติร่วมลงทุน เช่น ญี่ปุ่น อิตาลี เกาหลี จีน ทำให้ทั่วโลกเชื่อมั่นประเทศไทยและกล้ามาลงทุนมากขึ้น
ตรงเวลา
คุ้มค่าพลังงาน
เชื่อมเมืองหลัก-เมืองรอง
กระจายความแออัด
ความปลอดภัยสูง
สร้างงาน สร้างอาชีพ
ธุรกรรมบนมือถือ
ออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม
ใช้หลักปลอดภัยสูงสุด
ไม่สะดุดเวลาโดยสาร
การท่องเที่ยวเติบโต
เชื่อมโยงสู่ทุกภูมิภาค
แอร์พอร์ตลิงค์โฉมใหม่
ไปสนามบินแบบไร้รอยต่อ
ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก
TOP