สัญญาการร่วมลงทุน

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาร่วมลงทุนโครงการไฮสปีดเชื่อมสนามบิน ต้นแบบความร่วมมือ PPP เน้นความโปร่งใส เป็นสากล ยกระดับความเชื่อมั่นการลงทุน หลังจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ ลงนามสัญญากับ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร) ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้เปิดเผยเอกสารข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนและวิธีการคัดเลือกเอกชน ซึ่งรวมถึงเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมทุนที่มีรายละเอียดจำนวนมาก และเป็นข้อมูลที่หลายคนเรียกร้องอยากเห็น

ความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน สำหรับโครงการให้บริการสาธารณะที่มุ่งหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการดำเนินงานที่คุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่าให้รัฐดำเนินการเอง เรียกว่า PPP หรือ Public Private Partnership ที่ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

TOP