ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย จับมือ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และเครือซีพี เตรียมแพร่รายการ “Fin.ดี มีตังค์” ส่องแนวคิดนักศึกษาอาชีวะศึกษาในการสร้างตัวทางการเงิน

2 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าธนาคารฯ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการ Fin.ดี We Can Do ขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเรียนรู้แนวทางในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการการเงิน

อ่านต่อ

สื่อมัลติมีเดีย

TOP