ผสานพลังความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจไทยก้าวไกล

บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) ระยะทาง 220 กิโลเมตร เกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และพันธมิตรทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศร่วมผนึกกำลัง นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในระดับโลกมาร่วมกันพัฒนาโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor :EEC) ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 ของประเทศไทย

โดย บริษัทที่เป็นกิจการร่วมค้า (Consortium) และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ล้วนเป็นบริษัทชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่มีประสบการณ์ ศักยภาพ และความชำนาญในด้านต่าง ๆ ที่จะรวมพลังพัฒนาโครงการฯ นี้ให้สำเร็จ ได้แก่ เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง (ประเทศไทย), China Railway Construction Corporation Limited (สาธารณรัฐประชาชนจีน), บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (ประเทศไทย) บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ประเทศไทย),บมจ. ช.การช่าง (ประเทศไทย), Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (ประเทศญี่ปุ่น), CITIC Group Corporation(สาธารณรัฐประชาชนจีน), China Resources (Holdings) Company Limited (สาธารณรัฐประชาชนจีน), Siemen (ประเทศเยอรมัน), Hyundai (ประเทศเกาหลี) ,Ferrovie dello Stato Italiane (ประเทศอิตาลี), CRRC-Sifang (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JBIC (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นต้น

โดยนำมาสู่การจัดตั้ง บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด หรือ Eastern High-Speed Rail Linking Three Airports Co.,Ltd. เป็นตัวแทนลงนามในสัญญาร่วมลงทุน Public – Private – Partnership หรือ PPP

นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยที่ภาคเอกชนได้ร่วมลงนามในสัญญาร่วมลงทุน PPP กับภาครัฐผลักดันให้เกิดโครงการก่อสร้างเมกะโปรเจ็กต์ระดับนานาชาตินี้ขึ้นมาได้สำเร็จ

TOP